כתובת המלון

החוף הצפוני, ת.ד. 2228, אילת, 88121, טלפון: 072-3712203